5. Tolketjenestens kvalitets- styringssystem ISO 9001

2 5.2 Kvalitetssikring i tolkesegmentet

Vi vektlegger følgende rutiner for å sikre et best mulig tolkeprodukt:

 1. Alle våre benyttede tolker har enten:
  a) off godkjent tolkeutdannelse eller
  b) annen relevant erfaring, opplæring eller utdannelse.
 2. Alle tolker har signert taushetserklæring.
 3. Utvelgelsen av hvilke tolker som brukes til hvilket oppdrag blir individuelt.
 4. Samtlige tolker har lest og forstått ”retningslinjer for god tolkeskikk” vurdert ut fra oppdragets faglige innhold holdt opp mot tolks kvalifikasjoner.
 5. Tolketjenestens ISO 9001-system har et spesielt fokus på kundetilfredshet.Alle avvik blir registrert og satt i system og klager på tolk blir fulgt opp med konkrete tiltak overfor så vel kunde som angjeldende tolk.
 6. Tolketjenesten har eget kvalifiserings- og kursopplegg for sine tolker som mangler formell off utdanning som tolk.
 7. Rutiner for sikring av tolkens habilitet (vi skal se nærmere på disse litt senere).
 8. Kursing av kunder i tolkebruk.