5. Tolketjenestens kvalitets- styringssystem ISO 9001

3 5.2 a) Offentlige utdannede tolker

Tolkenivåene:

 • Nivå 1:Tolker med statsautorisasjon og tolkeutdanning.
  Statsautoriserte tolker med bevilling fra Kommunal-og regionaldeptet (KRD) eller Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og minst 30 studiepoeng/10 vekttall i tolking fra universitet og/eller høgskole.

 • Nivå 2: Tolker med statsautorisasjon.
  Statsautoriserte tolker med bevilling fra KRD eller IMDi.

 • Nivå 3: Tolker med tolkeutdanning.
  Tolker med minst 30 studiepoeng og/eller 10 vekttall i tolking fra universitet og/eller høgskole.

 • Nivå 4: Oversettere med grunnleggende tolkeopplæring.
  Statsautoriserte translatører og/eller fagoversettere som er kurset i Tolkens ansvarsområde (TAO).

 • Nivå 5: Personer med bestått tospråklig test og grunnleggende tolkeopplæring.
  Personer som har tilfredsstillende resultat ”Tospråklig sjekk for potensielle tolker (ToSPoT), samt kurs i Tolkens ansvarsområde (TAO).

 • Nivå 6: Tolker med grunnleggende opplæring hos tolkeformidler.