5. Tolketjenestens kvalitets- styringssystem ISO 9001

4 5.2 b) Tolker uten formell tolkeutdannelse

Intern rangering

Språknivå A:
A-språk: Morsmål: perfekt
B-språk: Kildespråk (norsk): Perfekt/Svært godt
Tolk kan også vært oppført med andre B-språk, samt C-språk.

Språknivå B:
A-språk: Morsmål: Perfekt
B-språk: Kildespråk (norsk): Godt
Tolk kan også vært oppført med andre B-språk, samt C-språk.

Språknivå C:
A-språk: Morsmål: Godt/Tilfredsstillende
B-språk: Kildespråk (norsk): Tilfredsstillende
Tolk kan også være oppført med andre B-språk, samt C-språk.
Tolketjenestens opplæring av tolker foregår via: Test, tospot, grunnkurs nye tolker samt oppfriskningskurs erfarne tolker. Ovenstående rangering gis etter endte tester og kurser.