5. Tolketjenestens kvalitets- styringssystem ISO 9001

6 5.3 Oversettingsprosessen og kvalitetssikring

1) Hvilke rutiner anvendes for å sikre en godt skrevet, korrekt oversettelse?

2) Metode og kvalitetssikring

3) Rutiner i oversettelsesprosessen (10 trinn)

4) Oversettelseskvalitet – hva er det?