6. Tolketjenestens avvikssystem

1 6.0 Hva er avvik? Tolketjenestens avvikshåndtering

Et kvalitetsavvik kan gjerne defineres som…”ikke oppfyllelse av spesifiserte krav”

Tolketjenesten har utformet og lever etter spesifiserte krav som kan gi avvik innenfor følgende kategorier:

  • 01 Avvik tolker og oversettere
  • 02 Avvik meldt på Tolketjenesten
  • 03 Avvik leverandører
  • 04 Avvik meldt av tolker og oversettere
  • 05 Avvik meldt av ansatte og administrativt personell

Hensikt og anvendelse:
Formålet med instruksen er å sikre at alle avvik og potensielle avvik blir rapportert og rettet opp. Korrigering og forbedring. (mer…)