6. Tolketjenestens avvikssystem

2 6.1 Skjema for melding av avvik

Følgende skjema fylles ut av kunde ved avvik på tolk:

Skjema for registrering av avvik

(Lagres på din PC og returneres til oss som vedlegg til post@tolke.no eller kan sendes telefax 755 31001 

Del 1

  • Fylles ut av den som melder om avvik
  • Kunde:
  • Gjelder ordrenummer:
  • Tolkedato og tidspunkt:
  • Navn på tolk:
  • Avviksart/årsak:
  • Dato for mottatt avviksmelding:
  • Dato for besvart avviksmelding:  
  • Avviksbeskrivelse i korte trekk: 

Hvilken årsak tror du avviket skyldes?