6. Tolketjenestens avvikssystem

4 6.3 Avviksårsaker hos tolk

 1. Andre årsaker (må  utdypes)    
 2. Tolk avsluttet før tiden, ny tolk skaffet    
 3. Tolk avsluttet før tiden, ingen ny tolk skaffet    
 4. Dårlig språk/språkforståelse    
 5. Forstyrrelser under tolking (utdyp hva slags)    
 6. Gikk tom for strøm på mobilen (før tiden er ute)    
 7. Glemte timen    
 8. Hørte ikke telefonen    
 9. Ikke svar hos tolk/ny tolk kunne ikke skaffes    
 10. Ikke svar hos tolk/Ny tolk skaffet    
 11. Menneskelig svikt (utdypes)    
 12. Møtte for sent til fremmøtetolking    
 13. Møtte ikke til fremmøtetolking    
 14. Snakker med klient    
 15. Tekniske problemer (med telefon/fax/PC, annet)     
 16. Telefon opptatt ved oppringing  
 17. Telefonsvarer på    
 18. Tolker ikke alt som sies
 19. Uforutsatte hendelser/force majeur
 20. Tolk ikke klar/forberedt/ber om at kunde ringer opp igjen senere  
 21. Har ikke fått beskjed fra Tolketjenesten om dette oppdrag   
 22. Tolk opptrer ikke nøytralt (utdypes)
 23. Bakgrunnsstøy hos tolk
 24. Andre mennesker til stede i rommet
 25. Tolk forflytter seg i tolketiden/urolig
 26. Tolk har problemer med tolkebrukers dialekt/språk/termer
 27. Tolk fremsetter egne meninger/oppfatninger
 28. Tolk presenterer seg ikke ved anrop
 29. Tolk ikke forberedt
 30. Tolk behersker ikke temaet/termene i den aktuelle samtalen
 31. Tolker ute/i transitt
 32. Tolker oppholder seg på sted med dårlig mobildekning
 33. Tolker ikke teknisk riktig
 34. Tolkebruker/klient klager på tolkens språk/språkforståelse/annet
 35. Tolk gjør andre oppgaver under telefontolkingen