8. Hvorfor telefontolk?

1 8.0 Fremmøte vs telefontolk

Fordeler med bruk av telefontolk vs fremmøtetolk:

  • Praktisk og lettvint.
  • Rimeligere enn fremmøte (man unngår reise- og ventetidsutgifter).
  • Sikring av uhildet tolking.
  • Du sparer miljøet.
  • Letter tilgang til tolk på ønsket tidspunkt – spesielt ved hastebehov.

Fordeler ved bruk av fremmøtetolk vs telefontolk:

  • Tolk gis flere kroppslige signaler i form av mimikk/kroppsspråk (dette gjelder også tolkebrukeren).
  • Tolkebruker har større muligheter til å SE tolkens reaksjoner i betydningen har forstått/ikke forstått budskapet fra formidler.
  • Samme gjelder vis-a-vis tolk og klient.
  • Bra der det er flere personer tilstede.
  • Ved noen kliniske undersøkelser.