9. Bestillingsrutiner

Kildehenvisninger

Litteratur:

Tolk og tolkebruker – to sider av samme sak (Kirsti Jareg/Zarin Pettersen)
Tolking – hvor og hvordan (Inge Baaring)
Tolking – ord for ord eller gjengivelse av budskap (Frøili)
Apeland (diverse)
Eriksen og Sørheim (2004)

Kilder web:

Regjeringen.no
Imdi.no
Lovdata.no
Domstol.no
Wikipedia.no
Tolke.no

1 9.0 Hvordan bestille tolk