Legalisering

Dokumenter som skal brukes i utlandet må i de aller fleste tilfeller oversettes av statsautorisert translatør og legaliseres ved riktig instans i Norge.

Legalisering er en bekreftelse av en norsk offentlig funksjonærs underskrift på et dokument som viser at vedkommende er innehaver av stillingen som er angitt i dokumentet og dermed har rett til å utferdige et slikt dokument.

Legalisering skjer ved påføring av apostillestempel hos Fylkesmannen, se Apostille. For land som ikke har tiltrådt Haag-konvensjonen er fremgangsmåten som følger:

1. Dokumentet bekreftes av Notarius Publicus

2. deretter av Utenriksdepartementet og så av

3. den enkelte lands ambassade som er akkreditert til Norge


Kilde: Statsautoriserte translatørers forening