Veileder for kjøp av tolketjenester til offentlige virksomheter

Her finner du link til IMDi og en veileder for kjøp av tolketjenester til offentlige virksomheter. Klikk her ....