Våre samarbeidspartnere og leverandører

Noen av våre samarbeidspartnere og leverandører

Data-/utstyr-/overvåking og programleverandør

it Team as 

Infostation

Seria as

Bank og forsikring

Sparebank1 Nord-Norge

Regnskap og revisjon

Nordnorsk Revisjon as

Juridisk

Bodoadvokathus.no 

Leverandører av tolkerelatert teknisk utstyr: 

Tolketelefoner:

Telehuset i Bodø 

Tolkebokser og teknisk utstyr:

Infoteknik as 

Se utvalg av tolkeverktøy