Om oss

Tolketjenesten er et formidlingsfirma av tolke- og translatørtjenester. Vi har døgnkontinuerlig service og dette sammen med hyggelige priser samt tolker som fyller kravene til god tolkeskikk, gjør at vi har en stabil og stadig tilbakevendende kundemasse.

Våre tolker holder god etisk standard og vi bestreber oss på at tolkene skal ha nødvendige kvalifikasjoner for de oppdragene de påtar seg og for å utføre tolkingen i samsvar med retningslinjene for god tolkeskikk. Se "Yrkesetiske regler for tolken" her...

Alle våre tolker har signert taushetserklæring i samsvar med forvaltningslovens § 13.

Tolkene tilknyttet vårt firma behersker mange av språkene som er nødvendig til tolking for dagens innvandrere/flyktinger fra rundt om i verden.

For å anskueliggjøre alle verdens språk, se www.ethnologue.com

Våre kunder finnes innen kommunale flyktingtjenester, helsevesen, NAV, barnevern, skoler, politi, rettsvesen, advokatkontorer, privat næringsliv, flyktingemottak m.v. Referanseliste fåes på forespørsel.

ISO 9001
Tolketjenesten as arbeider ut fra et kvalitetsstyringssystem som er sertifisert av Det norske Veritas og oppfyller kravene i standarden ISO 9001. Se sertifikat her

Det er utarbeidet kvalitetsmanual for segmentene Tolking og Oversetting.
Disse kan bestilles av brukere og har følgende benevnelse:

• ADM 01.03.10 KOMPETANSEKRAV TOLKER OG OVERSETTERE
• ADM 01.03.1 Kvalitetssikring i tolkesegmentet
• ADM 01.03.2 Oversettingsprosess og kvalitetssikring