Ansvarsforsikring

Vår ansvarsforsiskring gjennom Sparebank1 forsikring, sikrer våre oppdragsgivere mot eventuell formuesskade knyttet til tolking og oversetting.

Forsikringen gjelder :
Kundenummer 00001208905
Tolketjenesten AS
Postboks 43 Stormyra
8088 Bodø

FORSIKRINGSBEVIS
Formueskade
for virksomhet TOLKING OG OVERSETTING

Forsikringsnummer 5877615/15
Forsikringssted:
Sjøgata 40/42 - 8006 Bodø

Forsikringssum: kr 3 000 000