Oppfriskningskurs for erfarne tolker

Oppfriskningskurs for erfarne tolker.

Navn:         Oppfriskningskurs for erfarne tolker
Sted:          Hovedkontoret i Bodø
Web:          Kan også tas som gruppesamling gjennom internett
Tid:            4 timer/ halvdagskurs
Målgruppe:  Erfarne tolker med og uten formell kompetanse

Formålet med kurset:
Dette er et videregående halvdagskurs i tolking for erfarne tolker registrert hos Tolketjenesten AS. Kurset gir oppfriskning i yrkesetiske regler, tolketeknikk og andre praktiske forhold i tolkens funksjon og ansvarsområde. Kurset veksler mellom presentasjon, gruppearbeid og praktiske øvelser.