Om oversettelser

Der dette er nødvendig, skaffer vi stempler av Notarius Publicus og apostille. Dette kreves i tilfelle oversettelsen skal brukes i utlandet, jfr. Haagkonvensjonens krav til dokumentasjon.

Disse stemplene/underskriftene kreves for:

  • Eksamenspapirer ved søknad om studieplass i utlandet
  • Skilsmissepapirer
  • Kontrakter
  • Offentlige dokumenter
  • Skjøter


Disse oversettelsene krever statsautorisert translatør. Vi påtar oss større oversettelser for næringsliv og offentlige institusjoner. I slike tilfeller vil vi gi en fast pris på oversettelsen.

Hva er oversettelse?
En oversettelse er gjengivelse av en tekst fra et språk eller èn språkform (kildespråket) til et annet språk eller språkform (målspråket).
En skiller gjerne mellom en mest mulig bokstavtro –  konkordant – oversettelse og en som best mulig gjengir meningen, med et friere forhold til ordvalget, kalt en idiomatisk oversettelse. I det siste tilfellet søker oversetteren å finne ekvivalenter, dvs motsvarende uttrykk; der slike ikke finnes, kan oversettelsen gå over i gjendiktning (for skjønnlitteratur) eller forklaring (for fagoversettelser/faglitteratur).

Viktig:                                                                                                                             


Språkressurser:
Se oversikt over Tolketjenestens glossar og termstensiler

Noen nyttige verktøy:

Skriftsystemer i verden
Skriveregler og grammatikk
Stavekontroll
Norsk språkråds termdatabaser
Korrekturavdelingen.no
Ethnologue.com
World Map of languages
Store norske leksikon

Hva er korrektur/språkvask?

De vanligste korrekturtegnene


Eksempler på dokumenttyper vi oversetter: 

Medisinsk/helse - teknisk - finans/økonomi - juridisk - skole/attester/vitnemål - prospekt - personlige brev - Reklamemateriell - m.m.   

Hvem er våre oversettere: 
STATSAUTORISERTE TRANSLATØRER OG KVALIFISERTE OVERSETTERE

DAO Dataassistert oversettelse (om): Trados, WordFast, Google, osv KLIKK HER