Praktiske råd ved bestilling av oversettelse

TIL OPPDRAGSGIVER / BESTILLER AV OVERSETTELSER:

  • Beregn god tid. Oversetter har gjerne behov for å lese bakgrunnsstoff, undersøke fakta og terminoligi, konsultere fageksperter, osv. Når bakgrunnsarbeid, korrigering og redigering er tatt i betraktning, kan man ikke regne med mer enn gjennomssnittlig 5 sider pr dag.
  • Send relevant bakgrunnsinformasjon med oppdraget
  • Oppgi navn og telefonnummer til en kontaktperson - helst den som originaldokumentet gjelder/eventuelt har skrevet
  • Tolketjenesten as bekrefter leveringsdato og pris på forhånd der dette er mulig
  • Tolketjenesten as tar ingen gebyr for levering av ferdig oversatt materiale elektronisk. Alle oversettelser blir sendt pr post om ikke annet er avtalt og rekommandert om dette er påkrevd.


Se ellers: Oversettingsprosessen og kvalitetssikring og Rutiner


Ellers viktig: – gjelder spesielt dokumenter relatert til innvandring:

Navn:
Om originalteksten er av ikke-latinsk opphav, legg ved stavemåter med latinske bokstaver i forbindelse med navn, eventuelt også stedsnavn, institusjoner, osv. 

Årstall:
Noen kulturer bruker andre kalendere enn den vestlige verden som bruker den gregorianske. (Les mer om den gregorianske kalender HER.) Noen muslimske land bruker både den gregorianske og den muslimske kalender og noen bruker kun den muslimske. (les mer om den muslimske kalender HER.) Sender du oss dokumenter med innslag av årstall hentet fra f. eks. den muslimske kalender, anfør gjerne hvilke gregorianske årstall disse skal ha.

Dokumentets beskaffenhet:
Om du ikke leverer oss dokumentene personlig med sender elektronisk eller pr. post: Ta lyse kopier. Få dem bekreftet som "bekreftet kopi" med signatur fra den som har kopiert.

Dokumenter som krever oversettelse av statsautorisert translatør: Her skal vi eller også translatøren fysisk se det originale dokument. Om dokumentet ikke kan leveres personlig, må det sendes rekommandert (slik at det er sporbart).

Ellers:
Ikke brett eller stift sidene sammen