Taushetsplikt og dokumenthåndtering

Dokumenthåndtering
Sensitive dokumenter og dokumenter uten spesiell fortrolighetsgradering behandles på følgende måte:
Alle fysiske dokumenter som ligger til grunn for en oversettelse, blir scannet inn i en datastruktur som gjelder for dette segment - hvoretter selve dokument blir oppbevart i låsbar safe og sendt tilbake til kunde sammen med oversettelsen som rekommandert post. Mottatte elektroniske dokumenter blir på samme måte overført til datastruktur og lagret der. Disse er datateknisk passordbeskyttet på vanlig måte.

Hva er sensitive opplysninger:
Opplysninger/informasjon om enkeltpersoner, grupper av mennesker, organisasjoner, bedrifter, offentlige institusjoner (herunder kommuner/fylke/sykehus), samt politi og domstol – som en ikke uten videre kan spore opp/få tak i på vanlig måte. Slike opplysninger kan være:

 • Navn knyttet til fødsel-og personnummer
 • Pasientjournaler/sykehistorier/epikriser
 • Barnevernvedtak
 • Rettsdokumenter
 • Asyl-og innvandrerdokumenter inneholdende personlige opplysninger
 • Identitetsdokumenter (pass, førerkort, bankkort, etc)
 • Fødsels- og dødsattester
 • Vaksinasjonspapirer
 • Interne notater (fra såvel offentlig som privat virksomhet)
 • Medarbeideropplysninger
 • Eventuelt annet


Taushetsplikt
Tolketjenesten as utøver sin taushetsplikt ihht til det aktuelle lovverk, se nedenforstående linker under "Lovverket"

Lovverket
Aktuelle lover hentet fra Personopplysningeloven
Offentlighetsloven § 5a (behandlingsmåten generelt)
Forvaltningsloven § 12 flg
Lov om behandling av personopplysninger
Link til Datatilsynets oversikt over aktuelle temaer/lover innenfor personvern etc HER