Rutiner ved oversettelse

I Stikkordsform er følgende steg involvert i prosessen ved større oversettelser:

18.04.201711:49 Erik Johansen
  1. Prosjektgjennomgang
  2. Glossar
  3. Valg av lingvister
  4. Utkast
  5. Redigering
  6. Oversetteren godkjenner gjennomgang
  7. Formatering
  8. Korrekturlesing etter setting
  9. Siste kontroll
  10. Levering


Hvert punkt har en forklarende tekst som gjennomgås sammen med oppdragsgiver sånn at forventning og sluttprodukt er sammenfallende.

, click to open in lightbox