Oversettingsprosessen og kvalitetssikring

Vi bruker følgende rutiner for å sikre en godt skrevet, korrekt oversettelse:

  1. Kundens behov gjennomgås når det gjelder tidsrammer, formatering, layout og budsjett, samt fremtidig behov for oppdatering av oversettelsen.
  2. Vi tildeler dokumentet til en oversetter som har målspråket som morsmål. For eksempel blir en bruksanvisning som skal oversettes til tysk, oversatt av en som har tysk som morsmål eller førstespråk, en som var født i Tyskland og studerte der.
  3. Dokumentet redigeres av en som behersker både målspråk og kildespråk flytende. Vedkommende kommer vanligvis fra landet der målspråket brukes – i eksempelet ovenfor vil det være en tysker. På dette stadiet sjekkes nøyaktighet, grammatikk, staving og skrivestil.
  4. Dokumentet korrekturleses av en som behersker begge språk flytende, og vanligvis kommer vedkommende fra et land der kildespråket snakkes – en nordmann i eksemplet ovenfor. Dennes hovedansvar er å sikre at den tyske teksten gjengir den norske teksten korrekt. I tillegg sjekkes staving og layout.
  5. Kvalitetssikring. I dette siste stadiet før siste versjon av dokumentet oversendes kunden, forsikrer prosjektleder seg om at alle de foregående trinnene er gjennomført for å sikre at oversettelsen er nøyaktig, at ingenting mangler og at layouten er korrekt.


Store og komplekse prosjekter med mer omfattende layout krever flere trinn, og dette diskuterer vi gjerne med kunden.
Vi vet at noe av det en kunde er mest redd for, er å oppleve at det oversatte dokumentet skaper problemer for en av deres kunder eller selgere. Av denne grunnen liker vi at våre kunder engasjerer seg underveis i prosessen.

Når det gjelder dokumenter som f eks brosjyrer, bruksanvisninger, markedsføringsmateriell, osv, anbefaler vi at vi leverer en førsteutgave av teksten, eller en liste med tekniske termer, som kunden kan oversende eventuelle kontakter (f eks selgere) i landet der oversettelsen skal brukes. Tilbakemeldinger i denne innledningsfasen kan gi oss opplysninger om det er spesiell terminologi som brukes i den aktuelle bedriften eller bransjen som våre oversettere kanskje ikke kjenner til. Vi kan også få beskjed om skrivestilen er formålstjenlig. I tillegg kan vi lage et sisteutkast som kunden kan se over og eventuelt foreta nødvendige endringer.