Skjermtolk

Tolketjenesten tilbyr nå skjermtolking til brukere over hele landet. Tilbudet er ett av tolketjenestens tilbud.

Som fagpersoner er det vårt ansvar å sørge for forsvarlig kommunikasjon med dem du møter i tjenesten eller privat. Ansvaret for forsvarlig kommunikasjon innebærer at vi stiller med profesjonelle tolker og det beste utstyret.

Moderne teknologi åpner nå en ny verden av muligheter – også i tolkefaget. Ved skjermtolking er ikke tolken fysisk til stede i rommet, men har lyd- og bildekommunikasjon med partene som skal snakke sammen. Du får en kvalifisert og uhildet tolk inn på ditt kontor, stue, legekontor eller annet sted.

Skjermtolking er et godt supplement til frammøtetolking, og betyr blant annet:

  • Sikkerhet for brukeren, som kan se tolken og rommet der denne befinner seg under samtalen
  • Forsvarlige arbeidsforhold for tolken, som kan lese ansiktsuttrykk og kroppsspråk


Alt man trenger for å kunne benytte seg av skjermtolking er en datamaskin med internett, web-kamera, høytalere og mikrofon.