Statsautoriserte translatører og kvalifiserte oversettere

Tolketjenesten as henter sine oversettere fra det statsautoriserte translatørkorpset eller fra kvalifiserte oversettere. Litt om dem begge i det følgende:

Statsautoriserte translatører
Statsautoriserte translatører er organisert i Statsautoriserte translatørers forening. Foreningen beskriver seg selv på følgende måte:

"Statsautoriserte translatører har bestått en krevende og internasjonalt anerkjent eksamen i oversettelse ved Norges Handelshøgskole(NHH), med spesiell vekt på økonomisk-administrativt, juridisk og teknisk fagspråk. De har på delegert myndighet fra Kunnskapsdepartementet bevilling fra NHH og er bemyndiget til å stemple og bekrefte riktigheten av oversatte dokumenter. De påtar seg oppdrag fra det offentlige og fra næringslivet. Mange påtar seg også oppdrag som retts- eller konferansetolk"


Nyttig informasjon fra de statsautoriserte translatører her:
Apostille
Dokumenter som skal brukes i utlandet
Etiske regler for statsautoriserte translatører
Følgende språk finnes med statsautoriserte oversettere
Hvem er Notarius Publicus?
Hvor er autoriserte oversettelser påkrevd?
Legalisering


Kvalifiserte oversettere

Oversettere som brukes av Tolketjenesten as og som IKKE er statsautoriserte innenfor dette felt, hentes primært fra utdannede miljøer der oversetter innehar den nødvendig kompetanse med hensyn til tospråklighet og ferdigheter knyttet til selve oversettingsprosessen – herunder sterke grammatikalske og normmessige kunnskaper. Korrekturleser vil også være rekruttert utfra ovennevnte kriterier.

Se forøvrig Oversettingsprosess og kvalitetssikring