Følgende språk finnes med statsautoriserte oversettere

Statsautoriserte translatørers forening (STF) ble stiftet 14. november 1913, og er en av verdens eldste oversetterforeninger. STFs mål er å ivareta medlemmenes interesser ved

 

    • å arbeide for økt anerkjennelse av statsautoriserte translatører som en høyt kvalifisert yrkesgruppe

 

    • å fremme god translatørskikk og støtte medlemmene med råd og informasjonå arbeide for økt forståelse hos myndigheter og aktuelle brukergrupper for betydningen av kvalitet i translatørarbeidet

 

  • å utvikle det kollegiale samhold mellom statsautoriserte translatører og å fremme høy faglig standard.


Foreningen har for tiden ca. 250 medlemmer, som representerer 28 ulike språk:

  Arabisk

  Bosnisk

  Bulgarsk

  Engelsk

  Estisk

  Finsk

  Fransk

  Gresk

  Islandsk

  Italiensk

  Japansk

  Kinesisk

  Kroatisk

  Kurdisk

  Litauisk

  Nederlandsk

  Norsk

  Polsk

  Portugisisk

  Russisk

  Serbisk

  Slovakisk

 Spansk

  Svensk

  Tsjekkisk

  Tysk

  Ungarsk

  Urdu


På grunn av translatøreksamenens vanskelighetsgrad er det bare noen få oversettere som er statsautoriserte i mer enn ett språk. De fleste av dem arbeider som selvstendige næringsdrivende