Telefontolking

Vi formidler tolking over telefon på mange språk (tilgjengelig i ca 100 språk). Denne formen for tolking medfører at tolken ikke er fysisk tilstede.

18.04.201710:46 Erik Johansen

Mottaker bør benytte høyttalende telefon. Har du ikke høytalende telefon, se vår oversikt over slike telefoner her

Uhildet tolking pr. telefon har etter hvert blitt viktig i mange sammenhenger. For nære bånd mellom tolk og den det tolkes for er ikke alltid av det gode. Det å bruke en fremmed person, gjerne bosatt på en annen kant av landet – en profesjonell mellom-mann/tolk, synes mer og mer viktig – også av kostnadsmessige og praktiske hensyn.