Termlister

Tolketjenestens termlister består av følgende temaer:

Helse og sosial, medisinsk og psykiatri

 • Barne- og ungdomspsykiatri (BUP)
 • Psykiske og mentale lidelser
 • Helseordliste
 • Medisinsk ordbok
 • Menneskets anatomi
 • Ortopedisk ordliste
 • Seksualundervisning /gjennomgang av pedagogisk metode
 • Vaksinasjonsveileder/vaksineprogram med mer
 • Vaksiner og vaksinasjon, ord og uttrykk
 • Barnesykdommer, en oversikt over

Innvandring, flyktning og asyl

 • Flyktninghjelpen – viktige begreper
 • Innvandring og flyktningpolitikk
 • Asylordliste, ord og begreper (UDI)

Utdanning og forskning

 • Utdanningsordliste 1
 • Komplett ordliste for studenter
 • Metode og forskningsordliste
 • NTNUs ordliste
 • Utdannningsliste
 • Termbase for universitet og høgskole (norsk/engelsk)

Nav

 • NAV – ord og uttrykk
 • Arbeidsforhold, ord og uttrykk

Politikk og samfunn

 • Politikk og Storting
 • Norges politiske system 1
 • Norges politiske system 2
 • Stortinget, fakta om
 • Politiske partier og ideologier
 • Samfunnsvitenskapelig ordliste
 • Valg, Storting, kommune- og fylkesting

 Øvrige

 • Fiskenavn , norske/engelske/svenske/danske og tyske
 • Forbrukerøkonomi
 • Geologisk ordliste
 • Juridisk ordliste
 • Kvalitetsstandarden ISO 9001
 • Latinske ord og uttrykk
 • Faguttrykk Norges bank
 • Det kongelige norske hoff
 • Skipsfart og offshore
 • Maritime ord og uttrykk
 • BIL – forkortelser og tekniske begrep
 • Pensjonsordliste

Andre emner og temaer legges til fortløpende. Om du som tolk eller oversetter knyttet til Tolketjenesten as ønsker å få tilsendt en eller flere av disse listene, kan du kontakte oss HER

Se termlister fra Språkrådet HER