Språktest for fremtidige tolker

Språktest for fremtidige tolker.

Navn:         Språktest for fremtidige tolker ( To-språklig )
Sted:          Hovedkontoret i Bodø
Web:          Kan også tas gjennom internett
Tid:            2 timer
Målgruppe: Potensielle tolker uten formell kompetanse eller erfaring

Formålet med testen:

Dette er en enkel to-språklig test der man oversetter muntlig fra norsk til de aktuelle tolkespråk. Testen består av to deler. Første del omfatter mye brukte norske ord samt enkelte setninger fra aktuelle fagområder: Helse, arbeidsliv, flyktningsektoren, NAV, osv

Og motsatt: Den andre delen oversetter man fra sitt morsmål – til norsk.

Formålet er først og fremst å vurdere målgruppens generelle språklige kompetanse og holde dem oppdatert på nye ord og begreper på så vel sitt eget morsmål som på norsk.