Til tolken

Her finner du informasjon om tester og kurs for potensielle og eksisterende tolker:

Tolker kan jobbe som lønnsmottaker eller selvstendig næringsdrivende.

En oversikt over våre termlister.