Skriftlig norsktest for potensielle tolker

Skriftlig norsktest for potensielle tolker.

Navn:         Skriftlig norsktest for potensielle tolker
Sted:          Hovedkontoret i Bodø
Web:          Kan også tas gjennom internett
Tid:            2 timer
Målgruppe: Potensielle tolker uten formell kompetanse eller erfaring

Formålet med skrivetesten:
Denne test er en språktest på norsk. Målet med testen er først og fremst å vurdere kandidatens generelle språklige kompetanse i norsk. Om man består denne testen, kan man gå videre til tale- og lyttetesten. Om man består også den, er man kvalifisert for å delta på ”Introduksjonskurs i tolking for potensielle tolker”.