Tale- og lyttetest for potensielle tolker

Tale- og lyttetest for potensielle tolker.

Navn:           Tale- og lyttetest for potensielle tolker
Sted:            Hovedkontoret i Bodø
Web:            Kan også tas gjennom internett
Tid:              ca 1 time
Målgruppe: Potensielle tolker uten formell kompetanse eller erfaring
      

Formålet med tale- og lyttetesten:
Taletesten er en enkel språktest på norsk som tar cirka en time. Testen består av to deler. Første del består av to muntlige oppgaver. Del 1: Besvare noen spørsmål rundt rollen som mulig tolk, samt fortelle om seg selv og sin bakgrunn. Del 2: Lese høyt tekst fra en bok eller en avisartikkel.

Den andre delen består av en lytte- og skriveoppgave. Først hører man på en innspilling (avspilles to ganger). Deretter besvares noen spørsmål skriftlig fra innspillingen man nettopp har lyttet til.