Tolkene

Vi har et rikholdig utvalg av kvalifiserte tolker, kvinner og menn, i vår database. Tolkene behersker de fleste aktuelle språk for innvandrere og flyktninger i Norge.

Bestill tolk

Tolkene er oppført i Nasjonalt tolkeregister eller har kompetanse på andre måter. Se også informasjon om tolker uten offentlig godkjenning.