Hva er korrektur/språkvask?

Korrekturleseren konsentrerer seg om direkte skrivefeil mens språkvaskeren konsentrerer seg om selve disposisjonen, syntaksen (setningsoppbyggingen) og selvsagt ordbruken i teksten.

Korrektur

Korrekturleseren vet at en skrevet tekst (oversettelsen) svært ofte inneholder feil av ulik alvorlighetsgrad. Om oversetteren har bearbeidet/oversatt mye tekst, vil sjansen for feil øke. Har han dårlig tid på seg for levering, bidrar dette også til at feil oppstår. Oversetteren leser selvsagt gjennom sin egen oversettelse, og selv om han ikke finner "feil", betyr det ikke at disse ikke finnes, noe korrekturleseren vil kunne skrive under på.

Korrekturleseren konsentrerer seg om direkte skrivefeil (rettskrivning) sjekker at ord og uttrykk inngir korrekt mening (gal ordbruk er en vanlig feil som korrekturleser finner). Komma, mellomrom, semikolon, bruken av store-og små bokstaver, osv.

Språkvask

Språkvaskeren konsentrerer seg om selve disposisjonen, syntaksen (setningsoppbyggingen) og selvsagt ordbruken i teksten.
Språkvaskeren har en våkent øye på tekstens helhetlige form idet han holder innholdet opp mot tekstens målgruppe. Noen ganger vil språkvaskeren kunne foreslå å gi tekstens form en mer avslappet og enklere virkning på mottakeren ved å endre noe på setningsoppbygging og kanskje også ordvalgene – andre ganger det motsatte; gi teksten en mer rigid og konsis form. 

I oversettelsesbransjen brukes manusvaskere kun ved spesielle typer oversettelser av større omfang.