Konferansetolking

Vi formidler tolker til konferanser, møter, internasjonale tilstellinger m.v. Slik tolking kan være både konsekutiv eller simultan. Dette krever teknisk utstyr, noe vårt firma kan videreformidle. Denne typen tolking krever to eller flere tolker avhengig av oppdragets art og varighet. Bestilles god tid i forveien

Hva er konsekutiv tolking:
Å tolke konsekutivt, vil si at budskapet blir fremført i kortere avdelinger eller bolker, hvoretter tolken oversetter innholdet i pausen mellom bolkene (Typisk eksempel på konsekutiv tolking, kan være en rettsak).

Hva er simultan tolking:
Å tolke simultant vil si at tolken oversetter mens f. eks. taleren fremfører sitt budskap. Dette er den mest benyttede tolkeform på konferanser. Vanligvis er det da to tolker som veksler på å tolke, da denne formen for tolking er svært krevende og fordrer intens konsentrasjon. Som oftest brukes dertil egnet audioutstyr.

Hva kreves av utstyr?

For mindre grupper/møter/små konferanser som ønsker å holde kostnadene nede:
Her kan det med fordel benyttes et mindre mobilt anlegg/mini guideanlegg som krever små tekniske forkunnskaper. Dagsleiekontrakt vil her kunne være mulig. Kontakt oss gjerne og vi kan sette dere i kontakt med utleier (vi holder ikke utstyret selv).

For større konsepter (større konferanser over flere dager med mange deltagere og kanskje flere språk):
Her kreves bruk av tolkebokser/kabiner og som har et høyt teknisk nivå mht opplegg av mikrofoner, sender, lydmikser, osv. Det vil være muligheter for å ta opp hele konferansen – såvel bilde- som lydmessig. I slike tilfeller stilles det med teknisk personale som har ansvaret for alt av lyd/bilde og sørger for at hele seansen går smertefritt. Kontakt oss gjerne og vi setter dere i kontakt med utleier.