Tolkeutdanning

Nedenfor finner du informasjon om tolkeutdanning på Tolkeportalen og OsloMet.


Les mer om Tolketjenestens tester og kurs.