Varemerke

Tolketjenesten ble registrert som varemerke 09.04.2008