Widad Yousef

Widad Yousef

Kurs/Opplæring


Mail: post@tolke.no

Tel: +47 22 22 41 00

Kurs/opplæring

15.06.201715:45 Liss Marie Jakobsen

Widad er engasjert som kurs- og opplæringsansvarlig både for tolker og kunder. Dette gjelder kurser så vel fysiske som web-baserte. Widad kommer opprinnelig fra Syria, har bodd i landet lenge og benyttes derfor som viktig kulturambassadør i jobben.