Morten Heldahl

Daglig leder

Morten er grunnlegger og daglig leder i Tolketjenesten. Hans primæroppgaver er blant annet å holde ISO-sertifiseringen ved like i form av kvalitets- og avvikskontroll, klargjøre og holde seg oppdatert mht interne - og eksterne kvalitetsrevisjoner samt alle lovpålagte oppgaver forbeholdt eier/daglig leder. Han er også initiativtaker og motor for pågående innovasjonsoppgaver i bedriften. Morten har også i de senere år tatt grunnleggende statsvitenskap som privatist.