Morten Heldahl

Morten Heldahl

Daglig leder


Mail: morten.heldahl@tolke.no

Tel: +47 22 22 41 00

Mob: +47 915 87 474

Daglig leder

15.06.201715:34 Liss Marie Jakobsen

Morten er grunnlegger og daglig leder i Tolketjenesten. Hans primæroppgaver er blant annet å holde ISO-sertifiseringen ved like i form av kvalitets- og avvikskontroll, klargjøre og holde seg oppdatert mht interne - og eksterne kvalitetsrevisjoner samt alle lovpålagte oppgaver forbeholdt eier/daglig leder. Han er også initiativtaker og motor for pågående innovasjonsoppgaver i bedriften. Morten har også i de senere år tatt grunnleggende statsvitenskap som privatist.

, click to open in lightbox