Marina Panova

Marina Panova

Kundemottak


Mail: marked@tolke.no

Tel: +47 466 33 349

Kundemottak

15.06.201715:42 Liss Marie Jakobsen

Marina er ansvarlig for kundemottaket hos Tolketjenesten. Hun er også med i teamet for interne kvalitetsrevisjoner. Marina er utdannet lingvist fra Høgskolen i St. Petersburg og har således en særlig rolle i Tolketjenesten på bakgrunn av dette.